عملیات احداث 50 هزار تن مخازن فولادی ذخیره سازی روغن خام نباتی در شهر تهران

ویژگی پروژه

  • احداث 13 عدد مخازن استوانه ای فولادی ذخیره سازی روغن خام نباتی
  • احداث 3 عدد مخزن روغن سویا
  • احداث 3 عدد مخزن روغن آفتابگردان به قطر 25 متر و ارتفاع 12 متر
  • احداث 7 عدد مخزن روغن پالم به قطر 24.5 متر و ارتفاع 7.5 متر
  • به همراه محوطه ها، تاسیسات و ساختمان های جانبی آن