عملیات احداث ۵۰ هزار تن مخازن فولادی ذخیره سازی روغن خام نباتی در شهر تهران

ویژگی پروژه

  • احداث ۱۳ عدد مخازن استوانه ای فولادی ذخیره سازی روغن خام نباتی
  • احداث ۳ عدد مخزن روغن سویا
  • احداث ۳ عدد مخزن روغن آفتابگردان به قطر ۲۵ متر و ارتفاع ۱۲ متر
  • احداث ۷ عدد مخزن روغن پالم به قطر ۲۴.۵ متر و ارتفاع ۷.۵ متر
  • به همراه محوطه ها، تاسیسات و ساختمان های جانبی آن