کارفرما:

نام کارفرما : معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه

محل اجرا: تهران

رشته اصلی مرتبط : ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی

 نوع کار: تامین تجهیزات و احداث ابنیه، تاسیسات مکانیکی و برقی

نوع سازه:       فولادی

زیر بنا: 5.987   متر مربع

نوع سیستم تاسیسات:

برقی: سیستم برق ساختمان توسط برق منطقه ای و با استفاده از پست برق تعبیه شده در ساختمان تامین می گردد.  برق اضطراری با دیزل ژنراتور که در پشت بام قرار دارد تامین می گردد.

در تمامی طبقات سیستم نظارت تصویری و سیستم صوتی و همچنین شبکه و سرور نصب شده است

سیستم صاعقه گیر در پشت بام نصب می شود.

مکانیکی: سیستم سرمایش و گرمایش این پروژه  موتورخانه مرکزی و چیلر می باشد. همچنین جهت تهویه مطبوع از هواساز های نصب شده در بام استفاده می شود .

سیستم اطفاء حریق پارکینگ از نوع اتوماتیک اسپرینکلر می باشد. در طبقات نیز از سیستم اطفاء حریق فایرباکس و هوزریل استفاده می شود. همچنین کپسول آتش نشانی خشک و تر نیز در ساختمان پیش بینی شده است.

همچنین در تمام طبقات دتکتور های دودی و حرارتی و همچنین آژیر اعلام خطر نصب شده است.

نوع کاربری: اداری

تعداد طبقات: 7

شناخت پروژه

دادسرای ناحیه 8 تهران

عملیات تکمیلی ساختمان دادسرای ناحیه 8 تهران

عملیات تکمیلی ساختمان دادسرای ناحیه 8 تهران واقع در خیابان اثنی عشری
با زیربنای حدود 6000 مترمربع در قالب قرارداد مدیریت پیمان با کاربری اداری به اتمام رسیده است.

اجرای عملیات تکمیل اسکلت فلزی، نازک کاری و سفتکاری در بخش ابنیه و ساختمان و عملیات مربوط به سیستم های تاسیسات برقی و مکانیکی اعم از برق اضطراری، موتورخانه مرکزی، هواساز، اعلام و اطفاء حریق توسط مجموعه بین الملل عمران سریر انجام گردیده است.