عملیات اجرایی نمای ساختمان های C.CH و D.S پروژه مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

بخش های مختلف پروژه:

این پروژه شامل اجرای نمای دو ساختمان D.S و C.CH می باشد که به صورت ترکیبی و با بهترین و مرغوب ترین متریال های مورد نظر کارفرما از جمله فایبرسمنت بورد  SCG تایلندی، رنگ جوتن محصول کشور نروژ، اندود سیمان سفید، صفحات OSB و لوور های سفارشی و خاص فلزی توسط این شرکت اجرا شده است که به صورت ترکیبی در نمای هر دو ساختمان مورد استفاده قرار گرفته است.

ویژگی خاص:

2500 مترمربع نمای سیمانی به همراه 1200 مترمربع نمای فایبر سمنت

کارفرما:

مدیریت:

کارفرما: مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

مدیر طرح : شرکت مهندسی توسعه سایپا (سیکو)

محل اجرا: تهران

تاريخ شروع: 1396

مدت پیمان: 90 روز

رشته اصلی مرتبط و نوع کار: ابنیه – ساختمانی

ارتفاع یا عمق سازه: 25 متر

نوع کاربری: اداری

نفر روز صرف شده  در پروژه: 3.656

شناخت پروژه

مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا

اجرای نمای ساختمان سیکو سایپا

یکی دیگر از پروژه های شرکت عمران سریر در بخش ابنیه و ساختمان می توان به اجرای نمای ساختمان سیکو سایپا ،مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا اشاره کرد.