عملیات اجرایی سفتکاری و نازک کاری ساختمان اداری کیان

کارفرما:

نام کارفرما : شرکت احداث و توسعه نیروگاه های گروه مپنا (توسعه۱)

محل اجرا: تهران

نوع کار: تامین تجهیزات و احداث ابنیه

نوع کاربری: اداری

شناخت پروژه

ساختمان اداری کیان

ساختمان اداری کیان به عنوان یکی از دفاتر اصلی گروه مپنا در زمینی به وسعت ۸۸۸ متر با ۹۲۱۰ متر زیربنا در ۱۴ طبقه (۶ طبقه پارکینگ، ۱ طبقه همکف و ۷ طبقه اداری) در خیابان آفریقای جنوبی تهران احداث شده است.

سازه این ساختمان از نوع بتنی و نمای آن بصورت ترکیبی (سنگ خشکه، کامپوزیت، کرتین وال و لوور می باشد.

در این بخش شما می توانید سایر پروژه های عمرانی شرکت بین الملل عمران سریر را در حوزه ی ابنیه و ساختمان ملاحظه نمایید.