مراسم بهره‌برداری از ایستگاه متروی کوی امام اصفهان

ایستگاه متروی کوی امام اصفهان

مراسم بهره برداری از ایستگاه متروی کوی امام اصفهان

در این بخش شرکت عمران سریر به معرفی و شناخت پروژه ایستگاه متروی کوی امام اصفهان می پردازد و تصاویری از این خبر نیز به ضمیمه ارائه می شود.
و همینطور شما می توانید برای اطلاعات بیشتر درباره ی کمیسیون رفع نواقص پروژه ایستگاه متروی کوی امام اصفهان کلیک کنید.

کارفرما:

  

مشخصات پروژه:

نام کارفرما : سازمان قطار شهری اصفهان و حومه – شهرداری اصفهان

نام مشاور قرارداد : مهندسین مشاور نقش جهان پارس

محل اجرا: اصفهان

تاریخ شروع: ۱۳۹۴

مدت پیمان: ۱۲ ماه

رشته اصلی مرتبط: راه ابنیه

نوع کار: حمل و نقل شهری (مترو)

نوع کاربری: عمومی – خدمات شهری

بخش های مختلف پروژه ایستگاه متروی کوی امام اصفهان

  • عملیات اجرای هسته مرکزی شامل تراز تجاری، سالن فروش بلیط، سکو و زیرسکو
  • عملیات اجرای شفت پله های فرار و آسانسورها
  • عملیات اجرای ورودی ها
  • احداث هواسازها و هواکش های مربوطه
  • احداث پست برق، LPS و اتاق سیگنالینگ
  • انجام عملیات محوطه سازی

شناخت پروژه:

ایستگاه متروی کوی امام اصفهان واقع در خط ۱ مترو اصفهان یکی از ایستگاه های منحصر به فرد در صنعت مترو به لحاظ معماری ایرانی اسلامی خاص خود می باشد.

در این خبر شرکت عمران سریر به معرفی و شناخت بخشی از عملیات گودبرداری، سازه، نازک کاری و تاسیسات ایستگاه متروی کوی امام اصفهان پرداخته شده است.