عملیات اجرایی سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی، نازک کاری و تکمیل ایستگاه متروی سی و سه پل اصفهان

کارفرما:

  

مشخصات پروژه:

نام کارفرما : سازمان قطار شهری اصفهان و حومه – شهرداری اصفهان

نام مشاور قرارداد : مهندسین مشاور بادبند

محل اجرا: اصفهان

تاریخ شروع: 1395

مدت پیمان: 14 ماه

رشته اصلی مرتبط: راه ابنیه

نوع کار: حمل و نقل شهری (مترو)

نوع سیستم تاسیسات:

برقی: روشنایی عمومی – اعلام حریق – ارت – LPSو TPS – سیگنالینگ و مخابرات

مکانیکی: پمپاژ و ذخیره آب مصرفی و پساب، فن و دمپر، کندانسور و هواسازها

زیربنا: 9000 مترمربع

مساحت زمین: محوطه سازی: 250 مترمربع

نوع کاربری: عمومی – خدمات شهری

احجام کلی:

0
بتن ریزی (مترمکعب)
0
خاکریزی (متر مکعب)
0
خاکبرداری دستی (متر مکعب)
0
خاکبرداری ماشینی (متر مکعب)
0
گچ کاری (مترمربع)
0
آهن آلات (کیلوگرم)
0
قالب بندی (متر مربع)
0
آرماتوربندی (کیلوگرم)
0
سنگ کاری (مترمربع)
0
سیمانکاری (متر مربع)

ویژگی خاص:

* اجرای هسته مرکزی و سکوی مسافرگیری بصورت جزیره ای به طول 120 متر و عرض 24 متر .

بخش های مختلف پروژه:

  • هسته مرکزی شامل تراز  سالن فروش بلیط، سکو و زیرسکو
  • شفت پله های فرار و آسانسورها
  • ورودی ها

  • هواسازها و شفت های هوارسان مربوطه

  • پست برق، LPS ، TPS و اتاق سیگنالینگ

  • محوطه سازی

شناخت پروژه:

ایستگاه متروی سی و سه پل اصفهان

ایستگاه متروی سی و سه پل اصفهان واقع در خط 1 مترو اصفهان در عمق 22 متری سطح زمین احداث گردیده است.

این پروژه باتوجه به وجود آبهای زیرزمینی از عمق 10 متری زمین و روش اجرای آن که از بالا به پایین می باشد به عنوان یکی از پروژه های منحصر به فرد در مترو اصفهان شناسایی شده است.

زیربنای این ایستگاه 9000 مترمربع می باشد و سیستم های تاسیسات آن به شرح ذیل می باشند:

برقی: روشنایی عمومی – اعلام حریق – ارت – LPSو TPS – سیگنالینگ و مخابرات

مکانیکی: پمپاژ و ذخیره آب مصرفی و پساب، فن و دمپر، کندانسور و هواسازها

از دیگر ویژگی های خاص این پروژه می توان به اجرای هسته مرکزی و سکو مسافرگیری به صورت جزیره ای به طول 120 متر و عرض 24 متر اشاره نمود.

شما می توانید از سایر پروژه های شرکت عمران سریر در حوزه راه آهن شهری نیز دیدن نمایید