نام کارفرما : شرکت تولید اتومبیل ایرانی

نام مشاور: شرکت مهندسی توسعه سایپا

محل اجرا: ساوه

نوع کار: آب و فاضلاب

نوع سازه:  بتنی

نوع کاربری: صنعتی

شناخت پروژه

احداث تصفیه خانه شرکت بن رو

احداث تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب صنعتی و بهداشتی شرکت بن رو

راه اندازی پروژه تصفیه خانه فاضلاب صنعتی بهداشتی با الزام زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی اجرا شد.

با اجرای این تصفیه خانه آب کشاورزی 28 هکتار از اراضی و مصارف عام صنعتی تامین گردید.

این تصفیه خانه در زمینی به مساحت 7000 مترمربع با 1100 متر شبکه فاضلاب صنعتی و 1800 مترطول شبکه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت 750 مترمکعب پساب تولیدی در شبانه روز شروع به کار نمود.

مدت اجرای پروژه 9 ماه و برای انجام آن 180 تن میلگرد مصرف شده است و 1500 مترمکعب بتن ریزی صورت پذیرفته است.

سایر پروژه های بخش آب و آبفا شرکت عمران سریر را در این بخش می توانید بررسی بفرمایید.