نام کارفرما : شرکت تولید اتومبیل ایرانی

نام مشاور: شرکت مهندسی توسعه سایپا

محل اجرا: ساوه

نوع کار: آب و فاضلاب

نوع سازه:  بتنی

نوع کاربری: صنعتی

شناخت پروژه

احداث تصفیه خانه شرکت بن رو

احداث تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب صنعتی و بهداشتی شرکت بن رو

راه اندازی پروژه تصفیه خانه فاضلاب صنعتی بهداشتی با الزام زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی اجرا شد.

با اجرای این تصفیه خانه آب کشاورزی ۲۸ هکتار از اراضی و مصارف عام صنعتی تامین گردید.

این تصفیه خانه در زمینی به مساحت ۷۰۰۰ مترمربع با ۱۱۰۰ متر شبکه فاضلاب صنعتی و ۱۸۰۰ مترطول شبکه فاضلاب بهداشتی به ظرفیت ۷۵۰ مترمکعب پساب تولیدی در شبانه روز شروع به کار نمود.

مدت اجرای پروژه ۹ ماه و برای انجام آن ۱۸۰ تن میلگرد مصرف شده است و ۱۵۰۰ مترمکعب بتن ریزی صورت پذیرفته است.

سایر پروژه های بخش آب و آبفا شرکت عمران سریر را در این بخش می توانید بررسی بفرمایید.