کارفرما:

 

مشاور:

  

نام کارفرما : شرکت سابیر

کارفرمای اصلی : قطار شهری و شهرداری کرج

نام مشاور قرارداد : مهندسین مشاور CVR ، مهاب قدس و هگزا

محل اجرا: کرج

رشته اصلی مرتبط: راه و باند

نوع کار: حمل و نقل شهری (مترو)

تعداد طبقات / ارتفاع یا عمق سازه: ۲/۵ کیلومتر تونل

نوع کاربری: عمومی – خدمات شهری

شناخت پروژه

تونل خط ۲ قطار شهری کرج

عملیات اجرایی حفاری، تحکیم و لاینینگ بخشی از تونل خط ۲ کرج طی قراردادی با شرکت سد و تاسیسات آبیاری (سابیر)
جهت اجرای عملیات به طول ۲/۵ کیلومتر منعقد گردید.

عمده عملیات اجرایی در این پروژه به شرح ذیل می باشد:

  • حفاری و حمل خاک تونل
  • نصب لتیس یا قاب
  • اجرای مش و شاتکریت
  • عایقکاری تونل
  • خم و برش و آرماتوربندی مقطع تونل
  • اجرای شبکه جریان های سرگردان
  • قالب بندی با قالب فلزی هیدرولیکی
  • سربندی رینگ و رادیه تونل
  • بتن ریزی لاینینگ سازه اصلی تونل

سایر پروژه های شرکت عمران سریر در حوزه راه سازی در این لینک قابل دسترسی است.