موضوع پیمان : عملیات اجرایی ایستگاه ۱۷ شهریور (G7) خط ۷ متروی تهران شامل سازه موقت، سازه اصلی، نازک کاری، تاسیسات برقی و مکانیکی
کارفرمای اصلی : شهرداری تهران – شرکت راه آهن شهری تهران و حومه
نام کارفرما : شرکت مهندسی سپاسد
نام مشاور قرارداد :شرکت مهندسین مشاور حمل و نقل ریلی بهروی تهران
محل اجرا: تهران
تاریخ شروع: ۱۳۹۴
مدت پیمان: ۲۱ ماه
رشته اصلی مرتبط: راه – ابنیه
نوع کار: حمل و نقل شهری (مترو)
زیر بنا: ۷۶۵۲ متر مربع
تعداد طبقات / ارتفاع یا عمق سازه (متر): ۱۲ طبقه
۸۰/۳۸  مترعمق ایستگاه
نفر روز صرف شده در پروژه: ۲۲۱.۷۶۰
نوع کاربری: عمومی – خدمات شهری

بخش های مختلف پروژه:

  • احداث هسته مرکزی شامل تراز سالن فروش بلیط، سکو و زیرسکو
  • ساخت شفت پله های فرار و آسانسورها
  • احداث ورودی های مربوط به ایستگاه
  • احداث هواسازها و هواکش های مربوطه
  • احداث پست برق، LPS و رکتیفایر
  • انجام عملیات محوطه سازی

ویژگی خاص

* اجرای هسته مرکزی به روش سرپوشیده با شمع و ریب و حفاری به روش NATM

* اجرای حفاری و تحکیم موقت گالری ها با روش لتیس یا قاب بهمراه مش و شاتکریت

* اجرای حفاری و تحکیم موقت شفت ها با روش شمع و ویل یا استرات بهمراه مش و شاتکریت

احجام کلی:

۰
بتن ریزی (مترمکعب)
۰
قالب بندی (متر مربع)
۰
آرماتوربندی (کیلوگرم)
۰
خاکبرداری ماشینی (متر مکعب)
۰
شاتکریت (متر مربع)
۰
مش بندی (کیلوگرم)
۰
فریم گذاری (کیلوگرم)

شناخت پروژه

عملیات اجرایی ایستگاه ۱۷ شهریور

عملیات اجرایی ایستگاه ۱۷ شهریور (G7) خط ۷ متروی تهران

پروژه خط ۷ متروی تهران به طول ۲۵KM و مشتمل بر ۲۵ ایستگاه طولانی ترین و عمیق ترین خط مترو از لحاظ اجرایی می باشد،
عملیات اجرایی ایستگاه ۱۷ شهریور (G7) خط ۷ متروی تهران به عنوان یکی از بزرگترین ایستگاه های تقاطعی واقع در این خط با عمق بیش از ۸۰ متر و با قابلیت جابه جایی روزانه ۵۰.۰۰۰ مسافر در محدوده خیابان ۱۷ شهریور تهران احداث گردیده است.

شما می توانید سایر پروژه های شرکت عمران سریر در حوزه راه آهن شهری را در این لینک بررسی نمایید.