فولاد نی ریز اردیبهشت ۱۴۰۳

مترو اطلسی اردیبهشت ۱۴۰۳

جهرم اردیبهشت ۱۴۰۳

حضور خبرنگاران برای پوشش خبری پروژه کوهسار

جلسه آزادگان با مدیرعامل مترو

عکس‌‌های پست بانک – ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

تونل انرژی مشهد – اسفند ۱۴۰۲

مترو ایستگاه سلامت M2 – مشهد – اسفند ۱۴۰۲

تصاویر ریت – اسفند ۱۴۰۲

مترو کوهسار بهمن ۱۴۰۲

پست بانک ۱۱ دی ۱۴۰۲

تصویر هوایی وزرا ۱۲ دی ۱۴۰۲

وزرا ۸ بهمن

بتن ریزی همراه اول | ۱۷ دی ۱۴۰۲

مترو اصفهان ۲۶ دی

آرماتوربندی سقف طبقه چهارم همراه اول – ۱۳ دی ۱۴۰۲

مترو سلامت مشهد – دی ۱۴۰۱

ره آهن جهرم

پروژه ساخت مجتمع اداری فولاد غدیر نی‌ریز

اتوبان شهید کسایی تبریز آذر ۱۴۰۲

ورود رسمی TBM به مترو اسلامشهر – ۲۸ آبان

آماده سازی مترو اسلامشهر برای ورود TBM

مراسم افتتاح پروژه راه آهن جهرم

گزارش تصویری از مراحل آماده سازی مراسم آغاز عملیات اجرایی قطعه ۲ اتصال جهرم به شبکه ریلی

پروژه عملیات اجرایی ایستگاه نقش‌جهان خط ۲ قطار شهری اصفهان

پروژه عملیات احداث ساختمان مرکزی پست بانک

تصاویر نصب اولین ستون در پروژه پست‌بانک – ۲۷ اسفند ۱۴۰۱

معاینات ادواری طب کاری پروژه همراه اول

گزارش تصویری پیشرفت پروژه مترو اسلامشهر

چهاردهمین نمایشگاه تونل ایران

بازدید از غرفه نمایشگاه تونل

بتن ریزی دیوار وزرا -فروردین ۱۴۰۲

جشن پایان سال – نوروز ۱۴۰۲

گزارش تصویری پروژه آزادگان – ۲۴ دی

گزارش تصویری پیشرفت پروژه همراه اول کرج – ۱۹ دی

گزارش تصویری پروژه ساختمان اداری شرکت نفت خیابان وزرا – ۱۴ دی

گزارش تصویری پروژه ساختمان پست بانک – ۱۴ دی

گزارش تصویری پیشرفت پروژه مخازن روغن نباتی