سالن بدنه و مونتاژ شماره 3 سايپا

عمليات خاكبرداري محل احداث سالن بدنه و مونتاژ شماره 3 سايپا

در این بخش عملیات اجرایی خاکبرداری شرکت بین الملل عمران سریر در محل احداث سالن بدنه و مونتاژ شماره 3 سايپا را میتوانید مشاهده نمایید.

برای مشاهده ی سایر پروژه های بخش ابنیه و ساختمان عمران سریر کلیک کنید.