سالن بدنه و مونتاژ شماره ۳ سایپا

عملیات خاکبرداری محل احداث سالن بدنه و مونتاژ شماره ۳ سایپا

در این بخش عملیات اجرایی خاکبرداری شرکت بین الملل عمران سریر در محل احداث سالن بدنه و مونتاژ شماره ۳ سایپا را میتوانید مشاهده نمایید.

برای مشاهده ی سایر پروژه های بخش ابنیه و ساختمان عمران سریر کلیک کنید.