ورود دستگاه حفاری تونل به ایستگاه مترو امام حسین شیراز

ورود دستگاه حفاری تونل به ایستگاه مترو امام حسین شیراز

ورود دستگاه حفاری تونل (TBM) به ایستگاه مترو امام حسین (ع) شیراز

پایان عملیات حفاری تونل فاز یک خط دو مترو شیراز در روز چهارشنبه مورخ ۰۷/۰۳/۹۹ با خروج
دستگاه حفاریTBM در ایستگاه امام حسین (ع)
و باحضور استاندار فارس، شهردار شیراز و جمعی از مدیران شهری و استانی انجام شد.

ورود دستگاه حفاری تونل به ایستگاه مترو امام حسین شیراز