ارزیابی پروژه خط هفت مترو تهران

ارزیابی پروژه خط هفت مترو تهران

ارزیابی پروژه خط هفت مترو تهران

ارزیابی پروژه خط هفت مترو تهران توسط تیم ارزیاب مدیریت پروژه اروپا IPMA و
معرفی پروژه های شرکت بین الملل عمران سریر در راستای تحقق اهداف استراتژیک شرکت مبتنی بر اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی CSR

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در دهه اخیر به یک موضوع بسیار مهم برای شرکتها تبدیل شده است
و شرکت های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی شرکتی خود می بینند.
این مفهوم، موضوعی است که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با اقتصاد باز به شدت از
سوی حکومتها، شرکتها، جامعه مدنی، سازمانهای بین المللی و مراکز علمی دنیا دنبال می گردد.
با گذشت بیش از ۶۰ سال از ورود مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها به ادبیات مدیریت شرکت ها و
کسب و کارها ، هنوز این مفهوم در فضای کسب و کار ایران جایگاه شایسته ای پیدا نکرده است.
طرح و توسعه این مفهوم در شرایط بحران فعلی اقتصاد ایران می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات
اقتصادی و اجتماعی جامعه خصوصاً حوزه اشتغال و بهره وری نیروی کار گردد.
از جمله مصادیق مسئولیت اجتماعی (CSR) شرکت بین الملل عمران سریر در پروژه خط ۷ مترو تهران می توان به اجرای
سازه های الحاقی جهت حفظ نمای قدیمی ترین ساختمان کفش ملی تهران و بازسازی مغازه های ضلع جنوب غربی میدان قیام اشاره نمود.

پروژه حفاری مکانیزه بخش شرقی-غربی خط۷ متروی تهران

پروژه حفاری مکانیزه بخش شرقی-غربی خط۷ متروی تهران توسط پیمانکار دسته دوم و در آبان ماه ۱۳۸۷ آغاز گردید
و حفاری توسط دستگاه حفاری مکانیزه(TBM)، طی زمستان ۱۳۹۴ در محدوده ایستگاه قیام در حال انجام بوده است.
انجام حفاری به علت برخورد با سفره های آب زیر زمینی و قنوات در این محدوده
با افزایش چشمگیر دبی آب به صورت روزانه همراه بوده
که این افزایش دبی آب و زهکشی های ممتد صورت گرفته موجب نشست های سطحی
فراگیر در محدوده میدان قیام و همچنین نشست بافت فرسوده و منازل گردیده است.
قدمت و فرسودگی باعث شکست و بعضاً واژگونی سازه های فوق الذکر طی عملیات حفاری مکانیزه شده است.
هم اکنون ساخت کلیه مغازه ها و ساختمان های آسیب دیده ضلع جنوب غربی ایستگاه میدان قیام(پشت ایستگاه BRT) انجام پذیرفته است
که هزینه ای معادل ۸/۱۶۲/۵۳۰/۹۵۷ ریال برای شرکت در بر داشته است.
مورد دیگر ساختمان کفش ملی می باشد که با توجه به فرسودگی مقارن با همین زمان دچار نشست در بخش مقابل بنا گردید
که توسط اجرای سازه الحاقی توسط شرکت بین المل عمران سریر بازسازی و نگهداری از آن بعمل آمد.

موقعیت پروژه و محدوده قرار گیری ساختمان ها

در نقشه های ذیل نقشه جانمایی ایستگاه میدان قیام و مغازه های ضلع جنوب غربی و همچنین محدوده عملیات اجرای تحکیم واقع در میدان مذکور مشخص گردیده است.

موقعیت پروژه و نقشه همپوشانی با ساختمان کفش ملی

در نقشه های ذیل نقشه جانمایی و همپوشانی ساختمان کفش ملی با موقعیت ایستگاه نمایش داده شده است
شایان ذکر است که به علت قرارگیری تقسیم مسافر شمال غربی در زیر ساختمان کفش ملی جبهه کاری فوق با وقفه مواجه می باشد

موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران
موقعیت پروژه خط 7 متروی تهران