اعطای تندیس قدردانی بانک صادرات

اعطای تندیس قدردانی بانک صادرات

اعطای تندیس قدردانی بانک صادرات خراسان رضوی

بانک صادرات ایران شعبه ساجد خراسان رضوی شهر مشهد مقدس
با هدف تکریم و ارج نهادن به وفاداری مشتریان و همچنین اعلام برنامه های آتی برای پشتیبانی از شرکت ها و سازمان های بزرگ طرف قرارداد
از شرکت بین الملل عمران سریر بعنوان یکی ازمشتریان برتر خود با حضور:
جناب آقای شایان، ریاست محترم حوزه ۵ خراسان رضوی
جناب آقای کریمی ریاست محترم شعبه ساجد مشهد و
جناب آقای ناجی کارشناس ارشد محترم بازاریابی خراسان رضوی قدردانی و تجلیل نمود.

با توجه به اینکه بانک به عنوان یک موسسه مالی و اعتباری که سرمایه اصلی و منابع آن از طریق سپرده گذاری و ارائه خدمات به مشتریان تأمین می گردد،
وفاداری مشتری بعنوان یک عامل کلیدی در موفقیت و سودآوری بانک ها همواره مورد توجه قرار گرفته است،
این ویژگی در سطح بالایی از مشتریان می تواند باعث تمایل مشتریان به ادامه و توسعه روابط با موسسات مالی گردد.
شرکت بین الملل عمران سریر بر این باور است که دستیابی به اهداف و انتزاع شرکت جز با همکاری و مساعدت با همکاران تجاری و ذی نفعان خود و بویژه بهره مندی از خدمات و تسهیلات نظام بانکی میسر نخواهد شد،
لذا این شرکت با استعانت از پروردگار منان و با تکیه بر تلاش و دانش فنی کادر متخصصان خود با حضور در پروژه های عمرانی بعنوان کارفرما و مجری جهت تحقق این مهم گام نهاده است.