بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شیراز از پروژه مترو ایستگاه امام حسین (ع) شیراز

بازدید از پروژه مترو امام حسین (ع)

بازدید از پروژه مترو امام حسین (ع)

بازدید رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شیراز از پروژه مترو ایستگاه امام حسین (ع) شیراز

بازدید از پروژه مترو امام حسین (ع) شیراز با حضور

  • جناب آقای مهندس حسن مرادی(رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شیراز)
  • جناب آقای مهندس مهراب مرادی،(مجری خط ۱ و ۲ سازمان حمل و نقل ریلی شیراز)
  • جناب آقای مهندس معابر فرد(مدیر پروژه سازمان حمل و نقل ریلی شیراز)
  • جناب آقای مهندس کامکار(سرپرست دستگاه نظارت ایستگاه امام حسین (ع شیراز)

مورخ ۰۱/۰۶/۹۹ در حالی انجام شد که شرکت بین الملل عمران سریر هم اکنون در پارت های ۱۵، ۲ ،۳، ۲۰و۱۲ در خطوط ۱ و ۲
مترو شهر شیراز در حوزه های ساخت ایستگاه و ورودی های مربوطه و همچنین تکمیل محوطه سازی مشغول به فعالیت می باشد.
رئیس سازمان حمل و نقل ریلی شیراز ضمن ارائه راهکارهای راهبردی و اظهار نظر در خصوص تکمیل
فعالیت های باقیمانده از بهره برداری پارت ۱۵ مربوط به خط ۱ در هفته آینده خبر داد.
در حال حاضر شرکت بین الملل عمران سریر در پارت ۲ مربوط به خط ۲ در حال آماده سازی مسیر عبور دستگاه TBM می باشد.
لازم به ذکر است این پارت در عمق ۳۳ متری زیر سطح زمین عمیق ترین پارت مترو پروژه شیراز محسوب می گردد.
مراحل حفاری گالری و تحکیم اولیه در پارت ۱۲ در ورودی سوم ایستگاه مترو امام حسین (ع) نیز در حال اجرا می باشد.
همچنین خاکبرداری در پارت ۲۰ نیز در حال انجام بوده که بدلیل وجود برخی از مشکلات وابسته
به تأسیسات شهری تا زمان رفع معارض توسط شهرداری منطقه مسکوت مانده است.