اخذ گواهینامه ISO 45001:2018

اخذ گواهینامه ISO 450012018

اخذ گواهینامه ISO 45001:2018

به اطلاع می رساند در راستای بهبود و ارتقاء سیستم های موجود شرکت و انطباق با استانداردهای جهانی،
شرکت بین الملل عمران سریر موفق به ارتقاء سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت از ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ OHSAS به
ISO 45001:2018 گردید.
در همین راستا، سومین دوره ممیزی مراقبتی گواهینامه مدیریت ایمنی و بهداشت ISO18001:2007 OHSAS با هدف ارتقاء و استقرار استاندارد
توسط نمایندگان شرکت توف نورد آلمان در ایران و مدیران و کارشناسان بخش های مختلف شرکت بین الملل عمران سریر با موفقیت برگزار گردید .
در این دوره ممیزی آیتم های مربوط به پایش استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مورد ارزیابی قرار گرفت.
این سیستم شامل شناسایی الزامات قانونی، روش های شناسایی ریسک ها و فرصت ها، شناسایی و ارزیابی ریسک های سیستمی،
بهبود در ارتباطات درون و برون سازمانی، مشارکت کلیه کارکنان علی الخصوص مدیریت ارشد سازمان در استقرار سیستم مدیریتی
ایجاد شرایط بهتر کاری و ایمن می باشد که پس از ارزیابی های دقیق صورت گرفته، شرکت بین الملل عمران سریر موفق به اخذ و ارتقاء این استاندارد گردید.
امید است با تلاش روز افزون کلیه ارکان شرکت علاوه بر رعایت کلیه الزامات قانونی و آئین نامه ها و اصول ایمنی بهداشت کار، چشم انداز و ماموریت سازمان تحقق پذیرد.
برای مشاهده سایر گواهینامه های شرکت عمران سریر کلیک کنید.

گواهینامه ایزو ISO 45001:2018