شرکت بین الملل عمران سریر برنده مناقصه پروژه مترو اسلامشهر

شرکت بین الملل عمران سریر برنده مناقصه پروژه مترو اسلامشهر

مشخصات پروژه
پروژه عملیات اجرایی ایستگاه میدان نماز متروی اسلامشهر
۱) ایستگاه میدان نماز در کیلومتراژ حدودی ۰۰۰+۱۰ از امتداد جنوبی خط سه متروی تهران به سمت اسلامشهر واقع شده است. ۲) تراز ریل: در حدود ۱۷- متر از سطح زمین ۳) طول باکس اصلی ایستگاه حدود ۱۱۰ متر۴) عرض باکس اصلی ایستگاه متغیر وحدودا بین ۱۶ تا ۳۰ متر ۵) عرض سکو: ۴ متر ۶) نوع سکو: کناری ۷) تعداد طبقات: ۲ طبقه همراه با سازه های جانبی ۸) روش اجرای هسته مرکزی: روباز و Top Down ۹) روش اجرای دسترسی ها و ورودی ها: NATM / زیربنا هسته مرکزی: حدود ۳،۵۰۰ متر مربع ۱۱) زیربنای کل: حدود ۱۱،۰۰۰ مترمربع ۱۲) دسترسی به هسته مرکزی با احداث یک تونل دسترسی
محل اجرای کار: استان تهران، شهر اسلامشهر، میدان نماز
مدت اجرای کار: ۳۶ ماه شمسی