اجرای عملیات ساختمانی محور خیابان حر عاملی مشهد

اجرای عملیات ساختماني محور خیابان حر عاملي مشهد

ابلاغ برنده مناقصه عمومی پروژه “اجرای عملیات ساختمانی بلوک ۲ – ۱۰ محور خیابان حرعاملی مشهد” به شرکت بین الملل عمران سریر

پیرو مناقصه برگزار شده از سوی سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری مشهد، شرکت بین الملل عمران سریر در آبان ماه سال جاری
به عنوان برنده مناقصه عمومی احداث ساختمان بلوک ۲ – ۱۰ محور خیابان حرعاملی مشهد با شرح مشخصات زیر تعیین گردید.
لذا ضمن تبریک به خانواده عمران سریر که با تلاش شبانه روزی مدیران ، پرسنل و کلیه عوامل ذی ربط پله های ترقی را مستمراً طی نموده است
امید و افتخار دارد با همت و درایت تمامی ارکان محترم پروژه و اتکال به خداوند متعال، قرارداد موصوف را در زمان مقرر و با بهترین کیفیت به سرانجام رساند.

شرح مختصری از پروژه

پروژه موصوف با زیربنای حدود ۱۷۰۰۰ مترمربع، با هدف بهسازی و نوسازی بافت فرسوده خیابان حر عاملی مشهد و
با کارفرمایی سازمان بازآفرینی فضاهای شهری وابسته به شهرداری مشهد و توسط شرکت بین الملل عمران سریر اجرا خواهد شد.
زمین پروژه، حاصل تجمیع چندین واحد مسکونی فرسوده و قدیمی بوده که در حال حاضر تخریب گردیده و مسطح شده است
و از آنجاییکه این پروژه در بافت شهری، قدیمی و فرسوده محله حر عاملی مشهد اجرا خواهد شد و ساختمانهای مسکونی که در
همسایگی زمین محل احداث این پروژه قرار دارند عموما از همین دسته بوده و دارای وضعیت آسیب پذیر و فرسوده می باشند
احداث سازه نگهبان گود پروژه که بخشی از موضوع قرارداد خواهد بود از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود ازاین رو تامین پایداری
و امنیت ساختمانهای مجاور از موضوعات اصلی این پروژه می باشد.
پروژه حاضر از لحاظ سازه ای دارای ۱۰ سقف بوده و از نظر معماری شامل دو طبقه زیرزمین، همکف و هفت طبقه روی همکف خواهد بود.
طبقات زیرزمین دارای کاربری پارکینگ، انباری و تاسیسات میباشد و عملیات اجرایی این پروژه شامل گودبرداری و اجرای سازه نگهبان به روش
دیواره دیافراگمی، اجرای فونداسیون، اجرای اسکلت بتن مسلح و سقفها (از نوع تیر-دال)
و اجرای کامل سفتکاری، نازک کاری، تاسیسات مکانیکی و برقی میباشد
مدت اجرای موضوع قرارداد ۷۳۰ روز تقویمی و محل تامین اعتبار مناقصه از محل اعتبارات مناقصه گذار و یا واگذاری املاک متعلق به شهرداری مشهد می باشد.

محدوده عملیات اجرایی پروژه

• تخریب دیوارهای بنایی باقیمانده از ساختمانهای قدیمی قبلی با حفظ ایمنی ساختمانها و دیوارهای مجاور
• انجام عملیات حفاری طبق نقشه ها بصورت یک بارت در میان و انجام عملیات آرماتور بندی بارتهای حفاری شده
و نصب قفسهای آرماتور ساخته شده در بارتهای حفر شده و نهایتاً بتن ریزی بارتهای حاوی قفس آرماتور
• انجام عملیات خاکبرداری مرحله اول تا تراز اجرای انکرینگ و اجرای ردیف اول انکرها و سپس خاکبرداری مرحله دوم
تا تراز اجرای انکرینگ و اجرای ردیف دوم انکرها و انجام عملیات خاکبرداری باقیمانده و… و در نهایت رگلاژ، تسطیح و کوبش خاک زیر فونداسیون
• اجرای فونداسیون بتن مسلح و اجرای اسکلت بتن مسلح سازه بهمراه سقفها (از نوع تیر-دال)
• اجرای عملیات سفتکاری ساختمان
• اجرای عملیات نازک کاری ساختمان
• اجرای عملیات تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان
• و نهایتاً راه اندازی و تحویل ساختمان به کارفرمای محترم پروژه