افتتاح ساختمان مرکزی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران

ساختمان مرکزی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران

افتتاح ساختمان مرکزی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران

افتتاح و بهره برداری از ساختمان مرکزی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران و ۸ بازار جدید میوه و تره بار و با حضور شهردار تهران، وزیر جهاد کشاورزی، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر تهران

به اطلاع می رساند شهردار محترم تهران، وزیر محترم جهاد کشاورزی و رئیس محترم شورای شهر تهران جنابان
آقای مهندس پیروز حناچی، آقای مهندس کاظم خاوازی، آقای مهندس محسن هاشمی رفسنجانی و هیأت همراه در روز شنبه
مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۰۹، ساختمان مرکزی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران و ۸ بازار جدید میوه و تره بار را افتتاح نمودند.
در خورنگرش است سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران توسط نیروهای متخصص و پرتوان شرکت بین الملل عمران سریر احداث گردیده است.
طی این بازدید شهردار محترم تهران از افتتاح ۱۹ بازار جدید تا نیمه فروردین ماه سال ۱۴۰۰ در تهران خبر داد.
وی افزود امروز شاهد افتتاح ساختمان سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار به همراه ۸ بازار از این تعداد بودیم.