شرکت بین الملل عمران سریر برنده مناقصه پروژه همراه اول

شرکت بین الملل عمران سریر برنده مناقصه پروژه همراه اول

شرکت بین الملل عمران سریر برنده مناقصه پروژه همراه اول
عنوان قرارداد: تأمین مصالح و تجهیزات و عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری همراه اول در استان البرز
شرح موضوع کار: اجرای فونداسیون، اسکلت و سفت -کاری و نازک کاری ساختمان اداری همراه اول(کرج)
کارفرما: شرکت ارتباطات سیار ایران
مشاور و دستگاه نظارت: مهندسین مشاور طرح نو اندیشان
محل اجرای کار: استان البرز شهر کرج عظیمیه بلوار طالقانی بالاتر از ساختمان صدا و سیما جنب مخازن تامین آب آشامیدنی منطقه حسن آباد