برنده مناقصه پروژه عملیات اجرای کامل احداث ساختمان اداری وزرا

برنده مناقصه پروژه عملیات اجرای کامل احداث ساختمان اداری وزرا

اجرای سازه نگهبان ، عملیات خاکبرداری و احداث فونداسیون انجام پذیرفته است و هدف از انجام این پروژه ، عملیات اجرای کامل احداث ساختمان اداری وزراء بطور کامل که شامل موارد زیر (و نه محدود به آن) می باشد :
– مساحت تقریبی زمین ۹۲۰ متر مربع (ملک شمالی با ابعاد شمال و جنوب ۲۳ متر و شرق و غرب ۴۰ متر)
– مساحت تقریبی زیر بناء: ۱۲۰۰۰ متر مربع
– تعداد طبقات از روی پی: ۱۸ طبقه ( ۶ طبقه زیر زمین)
– ساخت و نصب اسکلت فلزی و کلیه عملیات مربوط به اتمام اسکلت ساختمان
– سقف عرشه فولادی
– اجرای عملیات سفت کاری، نازک کاری
– اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی
– اجرای نما
– راه اندازی و تحویل پروژه به کارفرما و بهره بردار