مراسم تودیع و معارفه مدیر پروژه های خط ۷ مترو تهران

مراسم تودیع و معارفه مدیر پروژه های خط 7 مترو تهران

مراسم تودیع و معارفه مدیر پروژه های خط ۷ مترو تهران

مراسم تودیع و معارفه مدیر پروژه های خط ۷ مترو تهران با حضور مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و سایر مدیران ستادی و ارکان پروژه، روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰.۰۲.۲۹ در محل سالن پژوهش دفتر مرکزی برگزار شد.

در این گردهمایی با تشکر از خدمات جناب آقای مهندس شهرستانی در مدت همکاری،
جناب آقای مهندس موسوی نیا به عنوان مدیر پروژه جدید خط ۷ مترو تهران نیز معرفی شدند.

در خورنگرش است آقای مهندس جنتیان مدیر عامل شرکت بین الملل عمران سریر، از تلاش
آقای مهندس شهرستانی قدردانی و ابراز امیدواری کرد که آقای مهندس موسوی نیا با توجه به سوابق ارزشمند گذشته خود و با همکاری کارکنان خدوم پروژه تمامی مساعی لازم را برای راه اندازی ایستگاه های تقاطعی F6 G7 ، هواکش های میان تونلیG7 E7 و تکمیل ایستگاه مترو H7 بکار گیرند.