بازدید از پروژه احداث مخازن فولادی ذخیره سازی روغن نباتی

بازدید از پروژه احداث مخازن فولادی ذخیره سازی روغن نباتی

به اطلاع می رساند در روز پنجشنبه مورخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۰
ریاست هیئت مدیره محترم شرکت بین الملل عمران سریر، جناب آقای مهندس محمدرضا جنتیان و
مدیر عامل محترم شرکت پل رود جناب آقای مهندس پرپینچی (مشاور پروژه)
از روند اجرایی و پیشرفت پروژه احداث مخازن فولادی ذخیره سازی روغن نباتی بازدید میدانی به عمل آوردند و طرفین بر پیشبرد اهداف طرح مطابق برنامه زمانبندی همراه با کیفیت مطلوب جهت حصول منویات کارفرمای محترم تاکید داشتند.