بازدید از روند اجرای پروژه احداث مخازن فولادی ذخیره سازی روغن نباتی

بازدید مدیر کل محترم دفتر فنی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از روند اجرای پروژه احداث مخازن فولادی ذخیره سازی روغن نباتی

اطلاعات بیشتر درباره پروژه احداث مخازن فولادی ذخیره سازی روغن نباتی