بازدید شهردار شیراز از کارگاه مترو خط یک امام حسین(ع)

بازدید شهردار شیراز از کارگاه مترو خط یک امام حسین(ع)

بازدید شهردار شیراز از کارگاه مترو خط یک امام حسین(ع)

بازدید شهردار محترم شیراز (جناب آقای مهندس اسکندر پور) و مدیرعامل قطار شهری شیراز (جناب آقای مهندس مرادی)
از کارگاه مترو خط یک امام حسین ( ع )

ایستگاه متروی امام حسین شهر شیراز یک ایستگاه تبادلی و مشترک ما بین خط یک و خط دو و از نوع عمیق می‌باشد
و هم اکنون در محدوده میدان امام حسین در بخش ساخت و تکمیل ایستگاه (ورودی ها ، هواسازها و محوطه سازی) در حال احداث بوده
ضمن اینکه ایستگاه موصوف با دو ورودی مسافر توسط این شرکت تکمیل و به کارفرمای محترم پروژه تحویل گردیده که در حال بهره برداری است
و همزمان در راستای تکمیل ایستگاه مذکور، سایر تیم هایی اجرایی پیمانکار
در دیسیپلین های ابنیه، تاسیسات مکانیکی و الکتریکال مشغول به فعالیت می باشند.

طی بازدید هفته گذشته مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۹ که با حضور جناب آقای مهندس اسکندر پور (شهردار محترم شیراز) ،
جناب آقای مهندس مرادی (مدیرعامل محترم قطار شهری شیراز) ،
جناب آقای مهندس جنتیان (رئیس محترم هیئت مدیره شرکت بین الملل عمران سریر)
و هیات همراه کارفرما و مشاور پروژه صورت گرفت،
در خصوص ارائه طرح پیشنهادی این شرکت مبنی بر اجرای مناسب پارت ۲۰ به منظور سهولت تردد و کاهش ترافیک شهری در محدوده
فازهای اجرایی ۱ الی ۳ مذاکره و بررسی لازم از سوی حاضرین صورت پذیرفت.

در راستای تسریع در تکمیل پارت ۲۰ خط ۲ قطار شهری و رفع موانع و مشکلات پروژه، برنامه ریزی گردید
تا شهردار محترم شیراز و مدیران محترم اجرایی کارفرما و پیمانکار طی جلسات هفتگی در محل ایستگاه مترو امام حسین،
جهت پیگیری پیشرفت پروژه، حضور بهم رسانند با این توضیح که تا کنون بخش عمده آرماتور بندی و بتن ریزی فاز اول پارت ۲۰ اجرا
گردیده و ادامه عملیات خاکبرداری و تکمیل سازه به رغم وجود معارضات و مشکلات ناشی از تاسیسات شهری طبق برنامه زمانبندی
با ۲۷% پیشرفت واقعی در حال اجرا و پیگیری است.

ضمناً با عنایت به دستور شهردار محترم شیراز مبنی بر اهمیت بالای بهره برداری از خط ۲ مترو برنامه ریزی گردیده
مدت اجرای عملیات به صورت فشرده از ۸ ماه به ۵ ماه تقلیل یابد که با توجه به رفع برخی از معارضات تاسیسات شهری
از سوی سازمان های ذی ربط عملیات آرماتوربندی دال پارت ۲۰ از مورخ ۰۱/۰۷/۹۹ آغاز گردیده و لغایت مورخ ۳۰/۱۱/۹۹ سازه
دال پارت ۲۰ تکمیل و امکان برقراری ترافیک شهری فراهم خواهد شد.

شرح و برنامه ریزی عملیات اجرایی

به منظور جلوگیری از قطع جریان ترافیک خیابان مشیر فاطمی به سمت میدان امام حسین(ع)
و همچنین از میدان امام حسین(ع) به سمت خیابان زند و خیابان آزادی، عملیات اجرایی دال پارت ۲۰
در سه فاز اجرایی برنامه ریزی شده و این شرکت هم اکنون در حال تکمیل فاز اول می باشد
و تردد ترافیک خیابان زند از فاز ۳ انجام می گیرد.
از اینرو ابتدا فاز ۱ اجرا و ترافیک از فاز ۳ به فاز ۱ انتقال و در مرحله بعدی فاز ۳ و اجرای شمع های فاز ۲ عملیاتی شده
و تردد ترافیک خیابان زند به فاز اول منتقل میشود و در مرحله نهایی نیز دال فاز ۲ اجرا و ترافیک برقرار خواهد گردید.