🎥 گزارش ویدیویی پروژه مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز زمستان ۱۴۰۲

ساختمان اداری مرکزی، موتورخانه مرکزی، پست برق و محوطه سازی فضای پیرامون در مجتمع فولاد غدیر نی ریز
این تصاویر مربوط به دی ماه ۱۴۰۲ است.
کارفرما : شرکت فولاد غدیر نی ریز
مشاور: شرکت مهندسی و تکنولوژی تارا طرح
پیمانکار: شرکت بین الملل عمران سریر