تصاویر هوایی از آرماتوربندی سقف طبقه چهارم ساختمان همراه اول کرج – ۱۳ دی

این تصاویر از وضعیت نهایی آرماتوربندی در سقف طبقه چهارم ساختمان همراه اول کرج در تاریخ ۱۳ دی ماه سال ۱۴۰۲ تهیه شده‌است.