تصاویر ۳۶۰ درجه از بناهای مخازن روغن نباتی تهران

عکس هوایی از مخازن روغن نباتی

مخازن ذخیره روغن نباتی تهران در منطقه رباط کریم تهران به ظرفیت ۵۰ هزارتن توسط شرکت بین‌المل عمران سریر ساخته شد. در تصاویر زیر که مربوط به بناهای این مجموعه‌ی عظیم هست می‌توانید جزئیات بیشتری را به شکل ۳۶۰ درجه ببینید.