اهدای جایزه ملی کیفیت به هدلینگ تخصصی نیرو

اهدای جایزه ملی کیفیت به هدلینگ تخصصی نیرو

اهدای جایزه ملی کیفیت به هدلینگ تخصصی نیرو

و همکاری شرکت بین الملل عمران سریردر حوزه مسئولیتهای اجتماعی در پروژه خط ۷ متروی تهران

هلدینگ تخصصی نیرو از مجموعه سپاسد قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء در پروژه خط ۷ مترو، موفق به اخذ تندیس نقره جایزه ملی کیفیت شد.
در این مراسم، نماینده داوری پروژه جایزه ملی کیفیت اظهار داشت، این موضوع یک فرایند دوطرفه (ارزیاب و متقاضی) است و همت دوسویه را می‌طلبد.
انجمن مدیریت پروژه ایران، ۳ سال بعد از شروع فعالیت خود یعنی در سال ۱۳۸۸ به اهمیت این فرایند و اثر آن درحوزه مدیریت پروژه کشوری توجه کرده
وتا کنون در هشت دوره برگزاری ((جایزه ملی مدیریت پروژه)) پروژه های متعددی را بر اساس مدل PEM ارزیابی، وسطح سرآمدی آنها را تعیین نموده است
واز سال۱۳۹۸ به ارزیابی پروژه ها بر اساس مدل PEB می پردازد.
هم اکنون انجمن مدیریت پروژه ایران به عنوان یکی از فعال ترین اعضای انجمن بین المللی مدیریت پروژه در حال اجرای دوره نهم این جایزه در سال ۱۳۹۹-۱۳۹۸ بر اساس مدل PEB می باشد.

دامنه شمول جایزه

تمامی پروژه‌های عمرانی، صنعتی، زیربنایی، خدماتی، بهداشتی، سینمایی و … که توسط هر یک از بخشهای دولتی، نیمه دولتی یا خصوصی کشور در داخل یا خارج از کشور انجام شده یا در حال انجام باشند، در صورت محقق نمودن الزامات مربوطه می‌توانند متقاضی شرکت در فرآیند جایزه باشند:
اطلاعات پروژه محرمانه نبوده و قابل انتشار باشد.
شایان ذکر است که انجمن محق به استفاده از اظهارنامه ارائه شده توسط پروژه (برای کلاسهای آموزشی، مطالعات بهینه کاوی و…) بعد از اتمام فرایند ارزیابی خواهد بود.
مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها در دهه اخیر به یک موضوع بسیار مهم برای شرکتها تبدیل شده است
و شرکت های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی شرکتی خود می بینند.
این مفهوم، موضوعی است که هم اکنون در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با اقتصاد باز به شدت از سوی حکومتها، شرکتها، جامعه مدنی، سازمانهای بین المللی و مراکز علمی دنیا دنبال می گردد.
با گذشت بیش از ۶۰ سال از ورود مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت ها به ادبیات مدیریت شرکت ها و کسب و کارها ، هنوز این مفهوم در فضای کسب و کار ایران جایگاه شایسته ای پیدا نکرده است.
طرح و توسعه این مفهوم در شرایط بحران فعلی اقتصاد ایران می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه خصوصاً حوزه اشتغال و بهره وری نیروی کار گردد.
از جمله مصادیق مسئولیت اجتماعی (CSR) شرکت بین الملل عمران سریر در پروژه خط ۷ مترو تهران می توان به اجرای سازه های الحاقی جهت حفظ نمای قدیمی ترین ساختمان کفش ملی تهران و بازسازی مغازه های ضلع جنوب غربی میدان قیام اشاره نمود. ارزیابی پروژه خط هفت مترو تهران

فرآیند ارزیابی جایزه

یک تیم پروژه می تواند با ارائه تقاضانامه و اظهارنامه کتبی و تشریح نحوه تحقق معیارهای مبنای تعالی پروژه PEB در پروژه خود، جهت کسب جایزه ملی مدیریت پروژه ایران اقدام نماید.
این سند اظهارنامه به تیم پروژه کمک میکند از میزان موفقیت و نقاط قوت خود آگاه شده و توان بالقوه خود را جهت بهبود و پیشرفت در حوزه های قابل بهبود بکار گیرد.
اظهار نامه باید به صورت کامل و منطبق بر مدل تعالی پروژه نوشته شود.
تمامی اظهارنامه های پذیرفته شده توسط تیمهای ارزیابی که متشکل از یک سرارزیاب و ۴ نفر ارزیاب می باشد مورد ارزیابی قرار می گیرد.
پس از مطالعه اظهارنامه و امتیاز دهی انفرادی جهت رفع ابهامات و همچنین پاسخگویی به سوالات داوران، بازدید از پروژه (Site Visit ) صورت می پذیرد.
هدف از این مرحله در واقع مشاهده عملکرد پروژه از نزدیک می باشد زیرا تمامی فعالیتهای انجام شده در قالب اظهارنامه نمی گنجد.
از آنجا که متقاضیان خواستار یک گزارش بازخورد عینی و منصفانه در مورد کیفیت مدیریت پروژه خود هستند، یک گزارش بازخورد برای کلیه متقاضیان تهیه خواهد شد.
این گزارش حاوی توضیحات جامع در مورد فرآیند ارزیابی، خلاصه محتوا ارزیابی، نقاط قوت و حوزه های بهبود در هر یک از معیارهای مدل و همچنین درصد امتیاز کسب شده برای هر معیار می باشد.
در نهایت هیأت داوران نتایج ارزیابی پروژه ها را مورد بررسی قرار داده و بر اساس ارزیابی های پایانی، برندگان سطوح مختلف جایزه و برنده نهایی جایزه ملی مدیریت پروژه ایران را مشخص میکند.
محصول یا ارائه خدمات ناب به عنوان فلسفه وجودی سازمان¬ها، به دنبال تأمین انتظارات مشتریان و کسب رضایت آنها هستند.

در مراسم اهداء جایزه ارزیاب IPMA اظهار داشت، طبق پروسه طراحی شده برای جایزه ملی مدیریت پروژه، براساس مدیریت PEP بعد از برنامه‌ریزی و ارسال اظهارنامه و مطالعه اظهارنامه، تیم ارزیابی گزارش را آماده و ارسال می‌کند.
وی ادامه داد: امسال تعداد پروژه‌های متقاضی جهت دریافت جایزه ۱۲ پروژه بود که اسناد ۲ پروژه به مرحله تکمیل نهایی و ارائه مستندات نرسید و ۱۰ پروژه وارد مرحله ارزیابی جایزه ملی کیفیت شدند.
ارزیاب مربوطه اظهار داشت که تیم‌های ارزیابی وداوری امسال، رقابت سخت‌تری داشتند.
ساختار امتیازدهی تنوع زیادی داشت. با ۲۱۰ آیتم مواجه بودیم و تفاوت عمده مدل PEP با مدل‌های قبلی، تفاوت در موضوع پایداری است.
موضوع پایداری بدین مفهوم است که در هر پروژه ریسکهایی وجود دارد که بعضی از آنها باعث توقف پروژه میشود. یعنی پاسخ به ریسک ها بایستی به گونه ای طراحی شود که اختلال یا توقفی در جهت اجرای پروژه حادث نگردد.

نماینده داوری پروژه جایزه ملی کیفیت گفت

یکی از پروژه‌هایی که در این دوره به خوبی مورد ارزیابی قرار گرفت، خط ۷ متروی تهران بوده است و در اولین جلسه اهدای جوایز به هدلینگ تخصصی نیرو از مجموعه سپاسد این نشان اهداء گردید و پروژه خط ۷ متروی تهران از مهمترین پروژه‌هایی بود که در هیأت داوری با آن مواجه بودیم.
بر مبنای این گزارش، در ادامه مراسم، پاکت رتبه جایزه ملی کیفیت به مدیرعامل هدلینگ تخصصی نیرو (جناب آقای مهندس رستمی) اهداء شد
و این هلدینگ در خط ۷ مترو حائز نشان نقره جایزه ملی کیفیت گردید.
شایان ذکر است در این پروژه با توجه به حمایت از ذینفعان ، پروژه شرکت بین الملل عمران سریر در ایستگاه میدان قیام مورد بررسی و پذیرش داوران قرار گرفت.