گزارش تصویری پروژه ایستگاه مترو میدان نماز اسلامشهر – ۱۷ تیر ۱۴۰۲

اطلاعات کلی پروژه:
– مشاور: مشارکت مهندسین مشاور ره ساز طرح و فجر توسعه
– کارفرما: شهرداری اسلام شهر – سازمان مدیریت حمل و نقل ریلی اسلام شهر
– پیمانکار: بین‌الملل عمران سریر
تراز ریل: منهای ۱۷ متر از سطح زمین
طول باکس اصلی ایستاگاه: حدود ۱۶۰ متر
عرض باکس اصلی ایستگاه: متغیر و حدودا بین ۱۶ تا ۳۰ متر
عرض سکو: ۴ متر
نوع سکو: کناری
تعداد طبقات: دو طبقه همراه با سازه‌های جانبی
روش اجرای هسته مرکزی: روباز و Top-Down
روش اجرای دسترسی ها و ورودی ها NATM
زیربنای هسته مرکزی: ۳۴۰۰ مترمربع
زیربنای کل: حدود ۱۱ هزار متر مربع
مدیرپروژه: مهندس نعمتی
سرپرست کارگاه: مهندس فرخنده

علاوه بر عکس‌های زیر تور سه بعدی پروژه مترو میدان نماز اسلامشهر را هم مشاهده کنید.