تصاویر ۳۶۰ درجه از ورود TBM به اسلامشهر _ ۱۸ آبان ۱۴۰۲

دستگاه حفاری TBM به شکل غیر رسمی در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۲ بعد از ۴ سال وارد ایستگاه مترو اسلاشمهر شد.
این دستگاه با طی مسافت حدود ۱۰ کیلیومتری از پایانه آزادگان بعد از ۴ سال به ایستگاه مترو میدان نماز اسلامشهر رسید.

مشاهده تصاویر ۳۶۰ درجه با کیفیت بیش‌تر.

برای مشاهده تصاویر باکیفیت‌تر از ورود TMB به ایستگاه مترو میدان نماز اسلامشهر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://kuula.co/post/5Xrzn/collection/7Xv4h