تصاویر ساخت مترو ایستگاه سلامت مشهد – m2 – اسفند ۱۴۰۲

مترو ایستگاه سلامت مشهد در خط ۲ قطار شهری این شهر واقع شده است.
پیمانکار: شرکت بین‌الملل عمران سریر
این تصاویر در اسفند ۱۴۰۲ عکاسی شده است.