تصاویر کار روی شمع‌ها و لاینینگ دیواره‌های هسته مرکزی مترو نقش جهان اصفهان – ۲۶ دی ۱۴۰۲

این تصاویر در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۲ عکاسی شده‌است.
در این تصاویر می‌توانید عملیات لاینینگ دیواره‌های هسته مرکزی، کار در شفت ورودی شمال غربی ، گالری تقسیم مسافر و شمع‌های تقسیم مسافر را مشاهده کنید.
مترو میدان نقش جهان اصفهان با روش NATM در حال حفاری و ساخت است