تصاویر ۳۶۰ درجه از محل احداث قطعه دوم خط آهن جهرم شیراز – ۲۰ مهر ۱۴۰۲

تصویر 360 درجه از محل احداث قطعه دوم خط آهن جهرم شیراز

این تصاویر در زمان مراسم آغاز عملیات پروژه تصویربرداری شده است.
مشاهده تصاویر با کیفیت‌تر

برای مشاهده تصاویر باکیفیت‌تر به لینک زیر مراجعه کنید:
https://kuula.co/post/n1/collection/7XLZd